Gast

Wat is Media Explorer?
Media Explorer is een platform van en voor leerkrachten primair onderwijs. Door het geven van lessen 21st century skills en digitale vaardigheden, op een ontdekkende- en onderzoekende manier, kunnen leerkrachten 21ste eeuws leren vorm geven. Media Explorer zorgt ervoor dat u met uw kinderen kunt programmeren of bijvoorbeeld lessen online burgerschap geven! Media Explorer geeft u de mogelijkheid deze lessen te gebruiken en eventueel te downloaden.
Bekijk de film van de lancering van dit online platform!
Wij presenteren u de film van de lancering van mijn website www.media-explorer.nl.
onderwijs in de 21ste eeuw
Onze maatschappij verandert voortdurend. Het onderwijs zou mee moeten veranderen. Leerlingen moeten worden voorbereid op de toekomst. Een uitdagende taak voor het onderwijs. Leerlingen zullen dan banen hebben die nu nog niet bestaan. Welke kennis, vaardigheden en creativiteit hebben ze nodig voor deze toekomstige banen? Het is bijna onmogelijk om dit in te schatten. De veranderingen gaan razendsnel.
Als u zich aanmeld via aanmelding en contact in het drop down menu, krijgt u van mij een inlogcode.
Als deelnemer kunt u gebruik maken van de unieke mogelijkheden van Media Explorer! U kunt alle documenten en tools downloaden en eventueel voor u leerlingen uitprinten in een bijzonder Media Explorer lay out.Media Explorer laat u niet zweven, maar zorgt voor een geweldige lancering & goede vlucht!