Gast
onderwijs in de 21ste eeuw
Onze maatschappij verandert voortdurend. Het onderwijs zou direct mee moeten veranderen. Leerlingen moeten worden voortbereid op de toekomst. Een uitdagende taak van het onderwijs. Leerlingen zullen dan banen hebben die nu nog niet bestaan. Welke kennis, vaardigheden en creativitiet hebben ze nodig voor deze toekomstige banen? Het is bijna onmogelijk om dit in te schatten. De veranderingen gaan razendsnel.


Wel kunnen we zeggen dat we leerlingen een attitude moeten bijbrengen, waardoor ze in staat zijn de toekomstige competenties te gaan leren en beheersen. Kinderen moeten digitaal vaardig zijn om zich staande te houden in deze volledig gemedialiseerde samenleving. Media Explorer geeft de leerkracht de mogelijheid om concreet aan de slag te gaan met het vergroten van digitale vaardigheden en competenties.

Deze compenties staan internationaal beter bekend als de '21st century skills'. 21st century skills.

Over één punt is iedereen het eens. 21st century skills gaan niet alleen over ICT-vaardigheden en mediawijsheid. Ze gaan over een nieuwe manier van leren, leven en werken. Voorbeelden hiervan zijn creativiteit, innovatie, kritisch denken, problemen oplossen, communicatie, samenwerking, aanpassingsvermogen, leiderschap, productiviteit, sociale vaardigheden en nog veel meer competenties. Veel van deze competenties herkent u ongetwijfeld maar komen helaas niet altijd expliciet terug in de kern- en lesdoelen van het huidige (basis-)onderwijs.

Media Explore heeft tot doel u te helpen met deze competenties en vaardigheden te vergroten en te verbeteren bij uw leerlingen.