Gast
Wat is Media Explorer?
Media Explorer is een platform van en voor leerkrachten primair onderwijs. Door het geven van lessen 21st century skills en digitale vaardigheden, op een ontdekkende en onderzoekende manier, kunnen leerkrachten 21ste eeuws leren vorm geven. Media Explorer zorgt ervoor dat u met uw kinderen kunt programmeren of bijvoorbeeld lessen online burgerschap geven! Media Explorer geeft u de mogelijkheid deze lessen te downloaden, uit te voeren maar ook ondersteuning te ontvangen en contact te hebben met medegebruikers.


Vooral na een studiereis naar San Diego (VS) ben ik geïnspireerd geraakt om het primair onderwijs anders te gaan inrichten en vorm te geven. Op de door ons bezochten scholen (High Tech High) zagen wij kinderen die het onderwijs op een positieve manier en met veel plezier invulling gaven. Het proces staat voorop en niet het resultaat. Kritiek is bedoeld om je te verbeteren. Kinderen zijn op deze scholen goed in staat kritiek te ontvangen. Kinderen en leerkrachten leren met kritiek om te gaan. Dit alles heeft mij geïnspireerd om dit platform te bouwen als concrete handreiking voor leerkrachten primair onderwijs.
Naast praktische lessen, o.a. programmeren geef ik ook ondersteuning bij de uitvoering daarvan. Dit m.b.v. de chatfunctie na inlog.

Door zelf op een ontdekkende manier dit platform te gaan gebruiken zult u zich zelf ook de noodzakelijke 21st century skills eigenmaken op een interactieve manier. Meld u aan als deelnemer via het aanmeldingsformulier en contactformulier op de website!

Deelnemen is gratis!