Gast
Wat is Media Explorer?
Media Explorer is een platform van en voor leerkrachten primair onderwijs. Door het geven van lessen 21st century skills en digitale vaardigheden, op een ontdekkende- en onderzoekende manier, kunnen leerkrachten 21ste eeuws leren vorm geven. Media Explorer zorgt ervoor dat u met uw kinderen kunt programmeren of bijvoorbeeld lessen online burgerschap geven! Media Explorer geeft u de mogelijkheid deze lessen te gebruiken en eventueel te downloaden.


Vooral na een studiereis naar San Diego (VS) ben ik geïnspireerd geraakt om het primair onderwijs anders te gaan inrichten en vorm te geven. Op de door ons bezochten scholen (High Tech High) zagen wij kinderen die het onderwijs op een positieve manier en met veel plezier invulling gaven. Het proces staat voorop en niet het resultaat. Kritiek is bedoeld om je te verbeteren. Kinderen zijn op deze scholen goed in staat kritiek te ontvangen. Kinderen en leerkrachten leren met kritiek om te gaan. Dit alles heeft mij geïnspireerd om dit platform te bouwen als concrete handreiking voor leerkrachten PO.
Naast praktische lessen, Door zelf op een ontdekkende manier dit platform te gaan gebruiken zult u zich zelf ook de noodzakelijke 21st century skills eigen maken. Meld u aan als deelnemer via het aanmeldingsformulier en contactformulier op de website!

Deelnemen is gratis!U krijgt dan van mij een inlog om het materiaal te bekijken en te gebruiken.